Frå starten i 1977 til i dag har veksemda utvikla seg frå å vera ein deltidsarbeidsplass for èin mann, til me no er 4 tilsette. Hausten 2018 kjøpte Geir, Thomas, Jostein og Henriette Snøscooterservice AS av Jon Neset. Som namnet seier har hovudproduktet heile tida vore snøscooter, men både vareutval og arbeidsoppgåver har vore i sterk utvikling. I dag sel me nye scooterar frå Yamaha. Og me forhandlar bruka scooterar av alle merke. 

 

I tillegg sel me:

Buster    -     Båtar

Yamaha  -    Aggregat, snøfresarar, ATV, påhengsmotorar

BK          -    Scootersledar, bil- og båthengarar

 

Me har ein velutstyrt verkstad som utfører eit breidt spekter av oppdrag. Her utfører me service og reparasjonar på alle varegruppene me forhandlar. I tillegg tek me på oss andre oppgåver som reparasjon av bil- og båthengarar, konstruksjons- og sveiseoppdrag. Me har óg eit rikhaldig delelager og godt utval av klær og utstyr.

thumbnail_B4437C2D-6885-4733-A344-3DB08E
UntitledPost (33).jpg
thumbnail_UntitledPost (10).jpg